BİLİM TARİHİ

Bölüm Tanıtım

Bilim’i, insanoğlunun Evren’i/Doğa’yı idrak etmek için geliştirdiği örgütlü bilgi dizgesi olarak kabul eden Bilim Tarihi Bölümü, farklı medeniyet ve kültür havzalarında bu idrakin tarihini, dizgenin kendisi kadar, üretildiği tarihi bağlam, din, felsefe ve sanat gibi diğer insani etkinliklerle ilişkisini, bireysel ve toplumsal karşılıklarını da göz önünde bulundurarak çağdaş bilim tarihi araştırma yöntemleriyle incelemeye çalışan bir bölümdür.

Bölüm, lisansüstü eğitim vermektedir. Yüksek lisans programında, farklı medeniyet havzalarındaki bilim tarihiyle ilgili konular yanında, özellikle Türk bilim tarihinin yazılı ve görsel kaynakları incelenmektedir. Bu çerçevede yükseklisans öğrencilerine araştırma yapacakları temel ve formel bilimlere ait disiplinin teknik içeriğini öğrenme imkanı da sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilere bilim tarihine ilişkin yazılı metinlerin kaleme alındığı klasik dillerden biri ile ilgili eğitim alma imkanı verilmektedir.