BİLİM TARİHİ

Yüksek lisans

Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Bilimsel Hazırlık Ders Programı

I. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Zorunlu/ Seçmeli

BLT 801

Bilim Tarihi

3

7

Z

BLT 803

Astronomi Tarihi I

3

7

S

BLT 805

Biyoloji Tarihi I

3

7

S

BLT 807

Felsefe Tarihi I

3

7

S

BLT 809

Fizik Tarihi I

3

7

S

BLT 811

Genel Astronomi I

3

7

S

BLT 813

Genel Biyoloji I

3

7

S

BLT 815

Genel Fizik I

3

7

S

BLT 817

Genel Kimya I

3

7

S

BLT 819

Genel Matematik I

3

7

S

BLT 821

Kimya Tarihi I

3

7

S

BLT 823

Klasik Mantık I

3

7

S

BLT 825

Matematik Tarihi I

3

7

S

BLT 827

Teknoloji Tarihi I

3

7

S

BLT 829

Tıp Tarihi I

3

7

S

BLT 831

Temel Arapça Metin Okumaları I

3

7

S

BLT 833

Temel Grekçe Metin Okumaları I

3

7

S

BLT 835

Temel Latince Metin Okumaları I

3

7

S

BLT 837

Temel Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları I

3

7

S

II. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Zorunlu/ Seçmeli

BLT 802

Bilim Felsefesi

3

7

Z

BLT 804

Astronomi Tarihi II

3

7

S

BLT 806

Biyoloji Tarihi II

3

7

S

BLT 808

Felsefe Tarihi II

3

7

S

BLT 810

Fizik Tarihi II

3

7

S

BLT 812

Genel Astronomi II

3

7

S

BLT 814

Genel Biyoloji II

3

7

S

BLT 816

Genel Fizik II

3

7

S

BLT 818

Genel Kimya II

3

7

S

BLT 820

Genel Matematik II

3

7

S

BLT 822

Kimya Tarihi II

3

7

S

BLT 824

Klasik Mantık II

3

7

S

BLT 826

Matematik Tarihi II

3

7

S

BLT 828

Teknoloji Tarihi II

3

7

S

BLT 830

Tıp Tarihi II

3

7

S

BLT 832

Temel Arapça Metin Okumaları II

3

7

S

BLT 834

Temel Grekçe Metin Okumaları II

3

7

S

BLT 836

Temel Latince Metin Okumaları II

3

7

S

BLT 838

Temel Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları II

3

7

S

Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Ders Programı

I. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Zorunlu/ Seçmeli

BLT 501

Bilimsel Araştırma Teknikleri

3

7

Z

BLT 503

Bilim Kurumları Tarihi: Rasathaneler

3

7

S

BLT 505

Bilim Sosyolojisi

3

7

S

BLT 507

Bilim Teorisi

3

7

S

BLT 509

Cebir Tarihi I

3

7

S

BLT 511

Eski Çağ Astronomi Tarihi

3

7

S

BLT 513

Eski Çağ Biyoloji Tarihi

3

7

S

BLT 515

Eski Çağ Tıp Tarihi

3

7

S

BLT 517

Geometri Tarihi I

3

7

S

BLT 519

İslam Kimya Tarihi

3

7

S

BLT 521

Klasik Fizik Tarihi

3

7

S

BLT 523

Klasik Kimya Tarihi

3

7

S

BLT 525

Klasik Kozmoloji Tarihi

3

7

S

BLT 527

Mekanik Tarihi

3

7

S

BLT 529

Mîkat İlmi Tarihi

3

7

S

BLT 531

Arapça Metin Okumaları I

3

7

S

BLT 533

Grekçe Metin Okumaları I

3

7

S

BLT 535

Latince Metin Okumaları I

3

7

S

BLT 537

Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları I

3

7

S

II. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Zorunlu/ Seçmeli

BLT 502

Seminer

0

4

Z

BLT 504

Astronomi Aletleri Tarihi

3

7

S

BLT 506

Bilim Psikolojisi

3

7

S

BLT 508

Bilimsel Tenkitli Metin Hazırlama Yöntemi

3

7

S

BLT 510

Çağdaş Kozmoloji ve Astronomi Tarihi

3

7

S

BLT 512

Cebir Tarihi II

3

7

S

BLT 514

Cumhuriyet Döneminde Bilim Tarihi Çalışmaları

3

7

S

BLT 516

Eski Çağ Botanik Tarihi

3

7

S

BLT 518

Geometri Tarihi II

3

7

S

BLT 520

Kimyasal Düşüncenin ve Yöntemlerinin Evrimi (Laboratuvar Uygulamalı)

3

7

S

BLT 522

Modern Fizik Kuramları Tarihi

3

7

S

BLT 524

Modern Kimya Tarihi

3

7

S

BLT 526

Modern Kozmoloji ve Astronomi Tarihi

3

7

S

BLT 528

Modern Optik Tarihi

3

7

S

BLT 530

Orta Çağ Tıp Tarihi

3

7

S

BLT 532

Osmanlılarda Bilim (XIV.-XVII. Yüzyıllar)

3

7

S

BLT 534

XVIII. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de Bilim

3

7

S

BLT 536

Arapça Metin Okumaları II

3

7

S

BLT 538

Grekçe Metin Okumaları II

3

7

S

BLT 540

Latince Metin Okumaları II

3

7

S

BLT 542

Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları II

3

7

S