BİLİM TARİHİ

Tanıtım

Bilim’i, insanoğlunun Evren’i/Doğa’yı idrak etmek için geliştirdiği örgütlü bilgi dizgesi olarak kabul eden Bilim Tarihi Bölümü, farklı medeniyet ve kültür havzalarında bu idrakin tarihini, dizgenin kendisi kadar, üretildiği tarihi bağlam, din, felsefe ve sanat gibi diğer insani etkinliklerle ilişkisini, bireysel ve toplumsal karşılıklarını da göz önünde bulundurarak çağdaş bilim tarihi araştırma yöntemleriyle incelemeye çalışan bir bölümdür. Bölüm, lisans eğitiminin yanı sıra, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü nezdinde yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir. Bu programlarımızda, bilim tarihiyle ilgili konuların yanında, bilimlere ait disiplinlerin teknik içerikleri ve yazılı metinlerin kaleme alındığı klasik dillerden biri ile ilgili eğitim alma imkanı verilmektedir. Bölümün hedef ve amaçları arasında bilim tarihi alanında araştırma yapmak, eğitim vermek, fikir alışverişini geliştirmek, Türkiye'deki bilim ve teknoloji mirasının tanınmasına ve korunmasına katkıda bulunmak ve ayrıca bölümde okuyan öğrencileri ilk ve ortaöğretimde verilecek bilim tarihi dersleri için öğretmen adaylığına hazırlamaktır.