Projeler

PROJE BİLGİLERİ:

  • 2018 TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında Dr. Pilar HERRAIZ OLIVA’nın 10 aylık daveti.
  • 2017 BAP BEK S-B E K-2017-1048 İbn Sina ve İbnu’l Baytar Eserlerinde Geçen Likenler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  • 2018 BAP BEK S-B E K-2018-1387 Osmanlı Tıbbına Endülüs Etkisi (Ottoman Reception of Pharmaco-Medicine in al-Andalus)
  • 2018 McGill SSHRC (Social Sciences and Humanities Research Council) 241075 “Science teaching in pre-modern and modern Islamic societies: pedagogical approaches in religious, institutional, and geographical contexts” (Co- Investigator, September – December 2018)
  • 2018 BAP, GAP S-G AP-2017-970 , “Modern Öncesi ve Modern İslam Toplumlarında Bilim Eğitimi Dini Kurumsal ve Coğrafi Bağlamlarda Pedagojik Yaklaşımlar”, SBG-2013-319 no.lu BAP Birimi Genel Araştırma Projesi. (Yürütücü: Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, Araştırmacılar: Mustafa YAVUZ, Orhan GÜNEŞ, Şule TAŞKIRAN ÇANKAYA, Elif BAGA, Taha Yasin ARSLAN, Mehmet ARIKAN).