BİLİM TARİHİ

Ana Bilim Dalları

Bölümümüz, Matematik ve Doğa Bilimleri Tarihi ve Teknoloji ve Bilim Aletleri Tarihi olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Matematik ve Doğa Bilimleri Tarihi Ana Bilim Dalı bilimsel faaliyetin türünün, dayandığı ilke ve yöntemlerinin, deneyim ve teorilerinin hangi aşamalardan geçtiğini tasarlamakta ve bu kazanımların betimlenmesini amaçlamaktadır. Bilimin tarihsel gelişini, doğası, yöntemi, nasıl bir etkinlik olduğu konularında bilinç geliştirmeyi hedeflemektedir. Teknoloji ve Bilim Aletleri Tarihi Ana Bilim Dalı ise teknolojinin ve bilim dallarının uygulamalarında kullanılan aletlerin icat ediliş, değişim ve gelişim süreçlerini, içinde bulunduğu toplumsal, kültürel, politik, ekonomik ve entelektüel koşullar çerçevesinde inceler. Astronomi, geometri, coğrafya, optik, kimya ve tıp gibi bilim dallarının tarihinde alet bilgisinin konumu tespit etmek temel hedeflerindendir.