BİLİM TARİHİ

Bölüm Başkanı

Prof. Dr.  İhsan FAZLIOĞLU

Bölüm Başkan Vekili

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

E-Posta: ihsan.fazlioglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 26 06

Dr. Öğr. Üyesi Elif BAGA

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Elif BAGA

E-Posta: elif.baga@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 280 2667