BİLİM TARİHİ

Misyon- Vizyon

Misyon
Bilim Tarihi uzmanı yetiştirmek için altyapı çalışmalarını hazırlamak, değişik kültürlerin bilim faaliyetlerini derinlemesine idrak için gerekli bilgi ve beceriyi vermek, çağdaş bilim felsefesinin ışığında medeniyetlerin doğayı açıklama etkinlikleri kadar anlama faaliyetlerini de kuşatacak bir bakış açısı kazandırmak, ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası akademik toplumda eğitim ve araştırmada seçkin bir yer edinmek.

Vizyon
Tarih boyunca farklı medeniyet havzalarının Evren’i/Doğa’yı idrak için geliştirdikleri örgütlü bilgi etkinliklerinin (bilimin) gelişimini inceleyen; bilimin, felsefe, din ve sanat ile ilişkisini açıklayan ve anlayan uzmanlar yetiştirmek.