BİLİM TARİHİ

Tanıtım

Bilim’i, insanoğlunun Evren’i/Doğa’yı idrak etmek için geliştirdiği örgütlü bilgi dizgesi olarak kabul eden Bilim Tarihi Bölümü, farklı medeniyet ve kültür havzalarında bu idrakin tarihini, dizgenin kendisi kadar, üretildiği tarihi bağlam, din, felsefe ve sanat gibi diğer insani etkinliklerle ilişkisini, bireysel ve toplumsal karşılıklarını da göz önünde bulundurarak çağdaş bilim tarihi araştırma yöntemleriyle incelemeye çalışan bir bölümdür.

Bölüm, lisans eğitiminin yanı sıra, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü nezdinde yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir. Bu programlarımızda, farklı medeniyet havzalarındaki bilim tarihiyle ilgili konular yanında, özellikle Türk bilim tarihinin yazılı ve görsel kaynakları incelenmektedir. Bu çerçevede öğrencilere araştırma yapacakları temel ve formel bilimlere ait disiplinin teknik içeriğini öğrenme imkanı da sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilere bilim tarihine ilişkin yazılı metinlerin kaleme alındığı klasik dillerden biri ile ilgili eğitim alma imkanı verilmektedir.

2019 yılı itibariyle, Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü bünyesinde "Matematik ve Doğa Bilimleri Tarihi Anabilim Dalı" ve "Teknoloji ve Bilim Aletleri Tarihi Anabilim Dalı" olmak üzere iki anabilim dalı açılmıştır.