BİLİM TARİHİ

2021-2022 Akademik Yılı Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı Hakkında

21.06.2021

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bilim Tarihi ve Felsefesi Lisansüstü Giriş Sınavları

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Yazılı Sınav (Çevrimiçi)

Sözlü Sınav (Çevrimiçi)

Doktora Adayları

23.06.2021 Çarşamba

Saat: 10:00

23.06.2021 Çarşamba

Saat: 13:00

Sınav Türü: ​Adaylar hem yazılı hem sözlü sınava girecektir.

Yazılı Sınav: ​Adaylara üç soru sorulacaktır.

Sorular, adaylara başvuru sırasında kaydettikleri e-mail adresleri üzerinden 23.06.2021 tarihinde saat: 9:50’de gönderilecektir. Sınav süresi bir saat olarak belirlenmiştir.

Adaylar, word formatında 12 punto Times New Roman font, en az 1,15 en çok 1,5 satır aralığı kullanarak her bir soru için en fazla bir sayfa kullanma hakkına sahiptir. Bir sayfayı geçen cevapların sadece birinci sayfada kalan kısımları değerlendirmeye tabi olacaktır.

Her soru için ayrı dosya oluşturulacaktır. Yani bütün soruları cevaplamış aday, cevap e-mailinde üç adet Word dosyası gönderecektir.

Adaylar cevap dosyalarını en geç 11:10’da medeniyetbilimtarihi@gmail.com adresine iletmekle yükümlüdür. Cevapların gecikmesi ya da ulaşmaması adayın sorumluluğundadır.

Sözlü Sınav: Sözlü sınava yalnızca yazılı sınava girmiş ve istenen süre içinde tamamlamış adaylar girebilirler.Sözlü sınavlar Zoom Webinar üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.Zoom görüşme bağlantısı yazılı sınav sonrası adayların mail adresine iletilecektir. Sözlü mülakatta bir karışıklığın yaşanmaması adına, Zoom’daki profillerinin kendi adlarına açılmış olması gerekmektedir. Jüri üyeleri bekleme salonundaki adayları sırayla tek tek alarak görüşme yapacaktır. Sözlü sırasında kesintisiz internet erişimine sahip olmak adayın sorumluluğundadır.