BİLİM TARİHİ

Bilim Tarihi Bölümü Öğrenci Temsilcisi Seçimi Hakkında

28.10.2021

Bilim Tarihi Bölümü öğrencilerinin akademik, idari, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında görüş alışverişinin yapılabilmesi ve taleplerin ilgili personel veya birimlere yönlendirilmesinde destek ve iletişimin sağlanması amacıyla bölümümüzde öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği gereğince öğrenci temsilci adaylarında aranacaklar nitelikler aşağıdaki maddelerde belirtilmektedir:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) İMÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi gereğince genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

Adayların en geç 2 Kasım 2021 saat 17.00’a kadar başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular bilimtarihi@medeniyet.edu.tr adresi üzerinden alınacaktır. Adayların başvuru dilekçelerini ve yukarıda belirtilen şartları taşıdığını gösteren belgelerini eksiksiz olarak gönderecekleri e-postaya eklemeleri gerekmektedir.

Öğrenci Temsilciliği Başvuru Dilekçesi ve konuya ilişkin yönetmelik ve yönergeler aşağıda bulunmaktadır.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
28.10.2021 Öğrenci Temsilcisi Adayı Başvuru Dilekçesi
28.10.2021 İMÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi
28.10.2021 Yüksekogretim Kurumları Ögrenci Konseyleri Yonetmeligi