BİLİM TARİHİ

Ali Kuşçu Okuma Grubu

19.05.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  ve Ali Kuşçu Araştırmaları ekibinin düzenlediği Ali Kuşçu Okumaları 22 Mayıs 2021’de başlıyor. Her Cumartesi saat 10.00’da gerçekleşecek olan Ali Kuşçu Okumaları’nın ilk serisinde Dr.  Abdullah Yıldırım ile birlikte Prof. İhsan Fazlıoğlu moderatörlüğünde Ali Kuşçu’nun Unkûdü’z-zevâhir adlı eseri okunacaktır. Ali Kuşçu Okumaları Webinar üzerinden gerçekleşecektir. Webinar kayıt bağlantısına tıklayarak bilgilerinizi girdiğinizde, size özel oluşturulan katılım bağlantısını görebileceksiniz. Bu bağlantı ile tüm oturumlara katılabilirsiniz. Okumalar için ön hazırlık olarak ekteki metinlerin okunması tavsiye edilmektedir.

Ali Kuşçu’nun Unkûdü’z-zevâhir isimli eseri bu literatür içerisinde kritik önemdedir. Nitekim müellif eserin birinci bölümünde “Mebâdiü ilmi metni’l-lüga” başlığı altında ilmü’l-vaz‘a ilişkin meseleleri tartışır. Burada Kuşçu kendisinden önce oluşan birikimi derlemiş, özgün katkılarla tartışmayı derinleştirmiş ve meseleleri yeni bir forma sokmuştur.

Bu derste Unkûdü’z-zevâhir’in ilgili bölümü okunacak, yeri geldiğinde eserin bilinen tek şerhi olan Müftîzâde Abdürrahim Efendi’nin (ö. 1837) Şerhu Unkûdi’z-zevâhir isimli eserine müracaat edilecektir.

Zoom bağlantısı aşağıdaki gibidir:

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
15.05.2021 Vaz İlmi
14.05.2021 Vaz Risalesi