BİLİM TARİHİ

Bilim Tarihi Bölümü Seminerleri 5

12.12.2018

Barselona Üniveristesi'nden 

Prof. Dr. Miquel Forcada Nogués

12 Aralık 2018 tarihinde 

İMÜ  Kuzey Yerleşkesi Hekim Berke Amfisi'nde

Endülüs'te doğa bilimleri ve tıbbi bilimler konulu bir konferans vermiştir.