BİLİM TARİHİ

Bilim Tarihi Geceleri Etkinliğinin İlki Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Başaran'ın Sunumuyla Başladı

30.10.2020

Bilim Tarihi Geceleri etkinliğinin ilki 26 Ekim 2020 tarihinde Arş. Gör. Sena Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Taha Yasin Arslan'ın moderatörlüğünde Dr. Öğr. Üye. Ayşe Tek Başaran'ın sunumu ile zoom üzerinden gerçekleşmiştir. Osmanlı matbaacılığının meşruiyet kazanma sürecinin ve toplumsal ağ ve aktörlerinin ele alındığı bu etkinlik gerek kurum içi gerekse de kurum dışındaki akademisyenlerden ayrıca lisans ve lisansüstü öğrencilerden oldukça ilgi görmüştür. Sayın Dr. Öğr. Üye. Ayşe Tek Başaran'a tekrar teşekkür ederiz.

Bilim Tarihi Geceleri etkinliğinin ikincisi, özel görelilik hakkında Dr. Öğr. Üyesi Baha Zafer ile gerçekleştireceğimiz söyleşiyle devam edecektir.