BİLİM TARİHİ

Bilim Tarihi Geceleri İsimli Etkinliğimiz Yeni Dönemde de Tüm Hızı ile Sürüyor

25.11.2021

Bilim Tarihi Geceleri isimli webinar etkinliğimiz yeni akademik yılda 24 Kasım 2021 Çarşamba gecesi saat:22:00'da Dr. Öğr. Üyesi Mevlana Başal'ın "Astronomi Tarihi Turu" başlıklı sunumu ile başladı. 

Sunumuna astronomi bilimini tanımlayarak başlayan hocamız, tarih boyunca astronomiye olan ihtiyacın altını çizmekle beraber astroloji ile ayrımına dikkat çekti. Ayrıca yine konunun başında astronominin diğer temel bilimlerden farklı olarak, alanının genç ve amatör uzmanlarının dahi  yepyeni keşifleriyle sesini duyurabileceği bir bilim dalı olduğunu vurgulayarak radyo astronomi adı verilen dalın öncüsü ile bu durumu örneklendirmeye çalıştı.

Genel itibariyle eski çağ uygarlıklarındaki astronomiden bahsedilen sunumda ağırlıklı olarak doğu, özelde de ortadoğu coğrafyasındaki gelişmelere yer verilmiştir. Bununla beraber, İngiltere'de hatta Almanya'da da kullanılmış olan günümüzde de Berlin Müzesi'nde bulunan kadim astronomi aletlerinin varlığına da işaret edilmiştir. 

Sunumda Mezopotamyadaki farklı uygarlıkların katkıları ayrı ayrı açıklanmış bilhassa da Babil astronomisinin önemi ve etkisi bilimsel bir devrim olarak nitelendirilmiştir. Mısır ve Mezopotamyalıların birbirinden farklı kriterdeki takvim yapımında  mevsimsel döngüleri isabetli bir şekilde nasıl karşılamaya çalıştıkları detayları ve matematiksel incelikleri ile ele alınmıştır. Bunun dışında, Çin, hatta oldukça müstakil kalmalarına rağmen Maya medeniyetindeki karakteristik özellikler de sunumda ihmal edilmemiştir.

Sunumun sonunda, bu gelişmelerden şüphesiz en dikkat çekici olan Mezopotamya astronomisine tekrar vurgu yapılarak dinleyicilere burada modern astronominin temellerinin oluştuğu ve öngörülebilir bir sistem haline geldiği kazandırılmış oldu. Programın sonunda, bölüm olarak kendisinden İslam dünyasındaki astronomi tarihini de dinlemek üzere hocamızı bir başka etkinliğimize davet ettik. Hocamız bizi kırmayarak bir başka bilim tarihi geceleri etkinliğinde tekrar sunum yapacağı sözünü vermiş oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.