BİLİM TARİHİ

Bölümümüz İSAM'da TDV İslam Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayına Katıldı

21.04.2019

Bölümüz mensupları, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen "TDV İslam Ansiklopedisi  İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı – I” kapsamında 21 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleştirilen “İslâm Düşüncesi ve İlimler Tarihi Oturumu”na davet edilmiş olup,  ansiklopedi maddelerinin ikinci edisyon esasları hakkında görüş ve önerilerini ileri sürmüşlerdir. Böylece bölümümüz İslam Ansiklopedisi maddelerinin yeni edisyonunda gerek tetkik, gerek tashih gerekse de telif düzeyinde aktif bir rol oynayacaktır.