BİLİM TARİHİ

Bölümümüz Öğretim Üyeleri INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongre'sine Katıldı

04.06.2022

Daha önce Malaga, Kudüs, Buhara, Romanya, Üsküp ve Ankara’da yapılmış olan INCSOS Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin yedincisi, 2-4 Haziran 2022 tarihlerinde, Türk dünyası ortak kültüründe önemli bir yeri olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü’de gerçekleşmiştir. Bölümümüz mensuplarından Dr. Öğretim Üyesi Elif Baga "Mehmed Emin Şirvânî’nin (Ö. 1627) Riyâzî İlimlere Bakışı: Fevâidü’l-Hâkâniyye Örneği", Dr. Öğretim Üyesi Orhan Güneş "Osmanlı ve Mısır Modernleşmesine Doğu Etkisi: Abbaskulu Ağa’nın Esrâri’l-Melekût Adlı Eseri", Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bilgin "Açı Nedir? Tebriz Matematik-Astronomi Okulu Üyesi Kemaleddin Fârisî'nin Gözünden Açı Kavramı" ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu "Unutulmuş Bir Filozof: Muhammed Berdâî, Hayatı, Eserleri, Fikirleri" başlıklı bildirilerini sunmuşlardır. Ayrıca yine bu kongre kapsamında, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bilgin'in 'medeniyet tarihine hasredilmiş panel'de de konuşmaları gerçekleşmiştir. Öğretim üyelerimizin sunumları dinleyicilerden oldukça ilgi görmüştür.