BİLİM TARİHİ

İSAM - 21 Nisan 2019 Pazar

21.04.2019

Bölümüz mensupları, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 19-21 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen "TDV İslam Ansiklopedisi  İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı – I” kapsamında 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen “İslâm Düşüncesi ve İlimler Tarihi Oturumu”na davet edilmiş olup,  ansiklopedi maddelerinin ikinci edisyon esasları hakkında görüş ve önerilerini ileri sürmüşlerdir.