BİLİM TARİHİ

XVIII. ve XIX. Asırlarda İslam Dünyasında Bilim Eğitiminin Dönüşümü” Başlıklı Çalıştay Düzenlendi

21.12.2017

Bölümümüz tarafından düzenlenen uluslararası çalıştay tamamlandı. “XVIII. ve XIX. Asırlarda İslam Dünyasında Bilim Eğitiminin Dönüşümü” başlıklı çalıştay, 14-15 Aralık 2017 tarihlerinde beş ülkeden 13 akademisyenin katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayda, Batıda gelişmekte olan modern bilimin İslam ülkelerinde nasıl karşılık bulduğu, devlet ve bilim kurumlarının bir uyum süreci geçirip geçirmediği, modern bilim eğitiminin bahse konu iki asırda ne tür sonuçlar doğurduğu incelendi. Ağırlıklı olarak Osmanlılardaki bilim eğitimi kurumlarının ele alındığı konuşmalarda aynı zamanda konuyla ilgili İran, Türkistan ve Japonya’daki yansımalardan da bahsedildi. Böylece hem akademisyenler arasında iş birliğinin planlanmasına öncülük edecek hem de XX. asırdaki bilim eğitiminin incelenmesine zemin hazırlayacak sonuçlar ortaya çıkarmıştır.