BİLİM TARİHİ

Yoldaki Bilim Tarihi İsimli Etkinliğimiz Tamamlandı

05.11.2020

"Yoldaki Bilim Tarihi" etkinliğimiz Dr. Öğr. Üye. Orhan Güneş'in moderatörlüğünde 05 Kasım 2020 Perşembe  günü saat 18.00-19:00 arasında ana bilim dalımız yüksek lisans programının ilk mezunu Muzaffer Gül'ün "Bilim ve İktidar İlişkisi: Manhattan Projesi Örneği" başlıklı tezine dair sunumu ile  başlamıştır.  Öğrencimiz çalışmasında, bilim-iktidar ittifakının yirminci yüzyılda toplumsal hayata ve tarihsel süreçlere ne tür yansımaları olduğunu incelemiş ve bilim ve iktidar arasındaki ilişkileri Manhattan Projesi çerçevesinde örneklendirmiştir. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve halihazırda  yine anabilim dalımızda sürdürdüğü doktora çalışmalarında başarılar diliyoruz.

"Yoldaki Bilim Tarihi" etkinliği yine doktora programı öğrencilerimizden Zeki Sezer Güngör'ün “Abdulkadir b. Ali el-Sehâvi’nin Muhtasar fi İlm el-Hisâb Adlı Matemetik Eserinin  Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi” başlıklı yüksek lisans tezinin sunumu ile devam edecektir.