BİLİM TARİHİ

Lisans

Bilim Tarihi lisans programı genelde bütün bir beşerî bilme etkinliğinin özelde ise bu etkinliğin örgütlü hâli olan tüm bilim dallarının doğuş ve gelişim süreçlerini ele alarak, bilgi ile bilimin tarihteki yerini ve önemini ortaya çıkarmayı; bu alanlardaki beşerî deneyimin günümüzdeki ve gelecekteki yansımalarını öngörebilmeyi amaçlayan disiplinler arası bir programdır.

Bu programda, insanlığın ilk dönemlerinden günümüze her türlü bilginin, özellikle bilimsel bilginin ve teknolojinin geçirdiği evrimin içinde gerçekleştiği toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi bağlamların incelenmesi hedeflenmektedir. Bilim Tarihi bölümü matematik ve doğa bilimleri yanında teknolojik gelişmeler ve bilgini üretimi ve dolaşımını da hem bağımsız olarak inceleyen hem de alanlar arası bağlamda araştıran bir bölüm olarak faaliyet göstermektedir. Bununla ilişkili olarak bölümümüzde farklı disiplinlerde uzmanlığı olan öğretim üyeleri bulunmaktadır. 

2018 - 2019 akademik yılında lisans programımız eğitime başlamıştır.

1. Sınıf Danışmanı: Arş. Gör. Dr. Tuba OĞUZ CEYHAN (Dahili 2637)

2. Sınıf Danışman Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Taha Yasin ARSLAN (Dahili: 2671)

3. Sınıf Danışman Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Şule TAŞKIRAN ÇANKAYA (Dahili: 2667)

4. Sınıf Danışman Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Orhan GÜNEŞ (Dahili: 2671)